Obchodné podmienky

 

 

Kto sme a čo Vám môžeme ponúknuť?

 

Ako objednať?

 

Kde nájdem cenník?

 

Ako je možné tovar odobrať?

 

Koľko zaplatím za dopravu?

 

Reklamácia/vrátenie tovaru

 

 

  

OBCHODNÉ PODMIENKY 

Úvod:

 • Naša firma Bricol s.r.o. ponúka tovar s kompletnými službami pre zákazníka:
 • Ponúkame široký sortiment tovaru (obalové sklo s doplnkami), ktorý je trvalo skladom.
 • Objednávky nie sú obmedzené počtom, dodávame tovar od 1 ks až po kamiónové/kontajnerové dodávky.
Zákazník má možnosť vybrať a zakúpiť si tovar priamo v sklade firmy Bricol v Hornom Srní alebo si ho objednať cez našu internetovú stránku www.bricol.sk a nechať si ho doručiť na ním určené miesto.
 • Paletové jednotky doručíme zákazníkovi vozidlami firmy Bricol s.r.o. so sklopnou plošinou. Tento spôsob je nutné dohodnúť vopred s našim predajcom.
 • Vyhotovujeme návrhy a projekty fliaš podľa želania zákazníka až po dovoz tovaru.

Zadanie objednávky:

 • Objednávky od zákazníkov akceptujeme len v písomnej forme / fax, pošta, e-mail, www/, aby sme vylúčili prípadné nejasnosti v dodávkach tovaru.
 • Za omyly v prípade nepresnej objednávky zodpovedá kupujúci a nevzniká mu nárok na reklamáciu.

Potvrdenie objednávky:

 • Na webovú objednávku Vám odpovie zodpovedný pracovník najneskôr do 24 hodín v pracovných dňoch, automatická odpoveď nie je potvrdením objednávky, má iba informatívny charakter.
 • V objednávke prosíme uviesť fakturačnú adresu, katalógové číslo, názov výrobku, požadované množstvo, spôsob, miesto doručenia a telefonický kontakt. Dodací termín bude nami následne potvrdený telefonicky, popr. e-mailom.

Stanovenie ceny:

 • Naše ponúkané výrobky si môžete pozrieť na http://eshop.bricol.cz  dostupnosti tovaru. Akcie sú časovo obmedzené a trvajú do vypredania zásob.
 • Ceny sú stanovené bez dopravy k zákazníkovi
 • Skontá z ceny paliet, preložiek a kartónov sa neposkytujú.

 

Zľavový systém:

 • Zákazník pri nákupe získa zľavu v podobe kupónu, ktorý môže využiť pri ďalšom nákupe najskôr na ďalší pracovný deň. Kupón bude vytlačený na daňovom doklade. Skladá sa z čiarového kódu a identifikačného čísla.
 • Platnosť kupónu je jeden rok od jeho vydania. Kupón je prenosný – t.j. nie je viazaný na osobu ani firmu a je použiteľný iba raz.
 • Pre uplatnenie kupónu je potrebné predložiť daný kupón alebo zadať identifikačné číslo pri objednávaní cez www.bricol.sk.
 • Hodnota odobratého tovaru bez DPH musí byť vyššia ako je hodnota uplatnených kupónov.
 • Na zaplatenie jednej faktúry môže byť použitých maximálne 5 kupónov.
 • Zákazníci, ktorých jednorazový odber bude nad 1000€ + DPH / môžu kontaktovať predajcov firmy Bricol s.r.o. a dohodnúť s nimi individuálne podmienky. Tieto podmienky budú min. 1x ročne prehodnotené. V prípade nedodržania alebo závažného porušenia dohodnutých podmienok so strany odberateľa si firma Bricol s.r.o. vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť všetky dohodnuté zľavy.
 • Skontá z ceny paliet, preložiek a kartónov sa neposkytujú. Za vratný obal sa považuje drevená paleta a plastová preložka. Kartóny nie sú vratným obalom.

Prevzatie tovaru:

 • pre tovar si môžete prísť osobne po potvrdení objednávky do predajne firmy Bricol s.r.o. v Hornom Srní počas otváracej doby (pon-pia: 8:00-16:00 h). Výnimky otváracej doby skladu budú vopred oznámené na www.bricol.sk / cz .
 • pri odbere neucelenej paletovej jednotky tovaru odporúčame doviesť si vlastné vhodné obaly, do ktorých bude tovar nabalený, v prípade potreby poskytujeme zákazníkom nevratné kartóny na prevoz tovaru v cene 0,90 €+ DPH.
 • pri vlastnom odbere tovar nechystáme vopred.
 • Pri prevzatí tovaru, ktorý nie je platený v hotovosti, alebo bol uhradený proforma faktúrou a preberá ho iná osoba ako majiteľ alebo konateľ firmy, vyžadujeme splnomocnenie k nakládke potvrdené firmou, ktorá tovar objednala a predloženie identifikačných dokladov osoby, ktorá tovar preberá.

Doklady k zásielke

 • Každá zásielka obsahuje faktúru, dodací list, pri platbe v hotovosti príjmový doklad. Faktúru je možné zaslať aj elektronickou formou. Faktúra v elektronickej forme je plnohodnotným dokladom.

Prepravné podmienky:

 • Prepravu tovaru prostredníctvom prepravnej služby hradí príjemca podľa taríf prepravnej služby GEIS SK s.r.o. odvíjajúcej sa od hmotnosti, objemu a regiónu kde je tovar doručovaný.

Táto cena bude orientačne vypočítaná po odosielaní objednávky cez stránku www.bricol.sk a oznámená v potvrdzovacom maily, ktorý zákazník spätne dostane.

 • Pri objednávke väčšieho množstva výrobkov rozhoduje o spôsobe balenia /paleta, kartón/ dodávateľ, z dôvodu bezpečnej prepravy tovaru /spravidla skla/.
 • Pri preberaní tovaru zaslaného zásielkovou službou popr. poštou je potrebné skontrolovať neporušenosť zásielky. Tovar pred doručujúcim vodičom rozbaľte a dôkladne skontrolujte. Doklady podpisujte len na základe kontroly. V prípade poškodenia zásielky / príp. rozbitie /, je nutné zásielku neprevziať a túto reklamovať písomne u prepravcu / pošta, prepravná služba / a ihneď zaslať odosielateľovi. Ak zákazník prevzal tovar od prepravcu, prípadné reklamácie zavinené prepravou /zjavné poškodenie zásielky/ si uplatňuje priamo u prepravnej služby, ktorá prepravu zabezpečila.
 • Prepravu ucelených paliet vozidlom spoločnosti BRICOL s.r.o. /lkw o rozmeroch v-4m, š-2,5m, d10,5m/ s ktorými sa manipuluje na sklopnom čele s paletovým vozíkom, treba dohodnúť s predajcom firmy BRICOL s.r.o.
 • Tovar prepravovaný na paletách našou prepravou bude doručovaný a zložený na vopred pripravené miesto vhodné pre manipuláciu s ručným paletovým vozíkom s manipulačným priestorom min. 260 cm na výšku a 130 cm na šírku /tj. miesto pre 1 paletu/. V opačnom prípade bude tovar zložený na najbližšom vhodnom mieste. Vykládku tovaru z dopravného prostriedku zaisťuje odberateľ, alebo ním poverená dospelá osoba.

Spôsob platby:

 • Úhrada faktúr je možná v EUR a CZK. Na prepočet sa používa stredový kurz NBS v deň platby.
 • Osobný odber tovaru je podmienený platbou v hotovosti, platobnou kartou alebo vopred formou zálohového listu bez nároku na skonto za hotovosť alebo vlastný odvoz.
 • Pri doručení tovaru sa platí formou dobierky kuriérovi prepravnej služby alebo na pošte, prípadne šoférovi našej spoločnosti v hotovosti , alebo vopred na zálohový list.
 • Zákazníci, ktorí majú vopred dohodnutý odber a platia tovar bankovým prevodom, majú splatnosť faktúr po individuálnej dohode so zodpovedným pracovníkom, ktorý prehodnotí doterajšie odbery a platobnú disciplínu. Zároveň im bude stanovený kredit / podľa hodnoty odobratého tovaru a maximálnej výšky neuhradených faktúr/. V prípade nedodržania platobnej disciplíny sa všetky dohodnuté zľavy a kredity rušia. Tovar, ktorý je dodaný zákazníkovi, zostáva majetkom firmy Bricol s.r.o., až do zaplatenia celej hodnoty dodávky. Ak nebude dodržaný dohodnutý termín splatnosti, účtujeme penále 0,05% podľa Obchodného zákonníka a následne pristúpime k vymáhaniu pohľadávky právnou cestou.

Proforma faktúry – zálohové listy

 • V prípade, ak proforma faktúra nie je zaplatené do 5 pracovných dní od dátumu vystavenia a zákazník nereaguje na telefonické avízo, stráca nárok na rezerváciu tovaru a prípadné poskytnuté skontá. Tovar je nutné odobrať do 7 pracovných dní po uhradení proforma faktúry. Ak nebude zaplatený tovar odobraný do 7 pracovných dní zo skladu Bricol, vyhradzujeme si právo účtovať manipulačný a skladovací poplatok vo výške 0,5 % za deň z hodnoty tovaru bez DPH.

Vrátenie paliet a plastových preložiek

 • Odvoz prázdnych paliet a plastových preložiek od odberateľa k dodávateľovi nie je zahrnutý v cene výrobku. Pri vrátení paliet požadujeme od zákazníka vypísaný dodací list s presným počtom vrátených paliet, dátumom, ŠPZ auta a menom vodiča, ktorý palety prevzal. Drevené palety, plastové palety a plastové preložky preberáme len v počte a v kvalite, ktoré zákazník odobral (paletové a preložkové konto jednotlivých zákazníkov je evidované ) od našej firmy a to v cene: drevená paleta 8,30 € + DPH, plastová paleta 30,– € + DPH, plastová preložka 3,30 € + DPH. Po prevzatí a kontrole kvality vrátených paliet a preložiek, bude na zhodné palety alebo preložky vystavený dobropis. V prípade výskytu nezhodných paliet alebo preložiek v dodávke, Vám na požiadanie zašleme fotodokumentáciu týchto paliet – preložiek elektronickou formou.
 • Nezhodné vratné palety a plastové preložky dodané zákazníkom do firmy Bricol s.r.o., uskladňujeme po dobu 30 dní od prevzatia a oznámenia dodávateľovi. Pokiaľ nebudú nezhodné palety odvezené v uvedenej dobe, vyraďujeme ich z evidencie, prípadne tieto zašleme zákazníkovi na jeho náklady.
 • Pre vrátenie paliet a plastových preložiek akceptujeme dobu 6 mesiacov od odobratia tovaru na týchto paletách a plastových preložkách.

Rôzne

 • Vnútorný povrch fliaš je po ukončení výrobného procesu čistý. Vplyvom následnej manipulácie, skladovania, prepravy a depaletizácie dodávateľ nemôže garantovať absolútnu čistotu vnútorného povrchu. Na základe týchto skutočností sa odporúča fľaše pred plnením vhodným spôsobom upraviť podľa účelu použitia.

Reklamácie

 • Kvalita výrobkov je posudzovaná podľa platných noriem pre jednotlivé druhy výrobkov.
 • Pri reklamácii tovaru z akýchkoľvek dôvodov je nutné priložiť doklad o úhrade / blok z registračnej pokladne,daňový doklad .
 • Pri reklamácii ucelených paletových jednotiek je nutné priložiť naviac paletový lístok, vzorky reklamovaných výrobkov a písomné zdôvodnenie reklamácie. Chyby zjavné –napr. poškodenie dodávky – výrobkov, palety, rozdiely v množstve, zámena a pod. -treba reklamovať okamžite po prijatí dodávky, najneskôr však do 3 pracovných dní s priloženou fotodokumentáciou. Chyby skryté je možné reklamovať najneskôr do 6 mesiacov, vždy písomnou formou s priložením dôkazového materiálu.
 • Reklamácie na mechanické poškodenie výrobkov pri osobnom odbere nie je možné uplatňovať.
 • Rozdiely v množstve zistené po osobnom prebraní tovaru a podpísaní dodacieho listu, nie je možné akceptovať.
 • Ak chce zákazník vrátiť nepoškodený tovar bez udania dôvodu, môže tak urobiť iba po dohode so zodpovedným pracovníkom a tovar bude vykúpený za 50 % z predajnej ceny firmy Bricol s.r.o.
 • V prípade ak zákazník pri výbere a preberaní tovaru tento poškodí, je povinný uhradiť tovar v plnej hodnote.
 • Pri preberaní tovaru zaslaného zásielkovou službou popr. poštou je potrebné skontrolovať neporušenosť zásielky. Tovar pred doručujúcim vodičom rozbaľte a dôkladne skontrolujte. Doklady podpisujte len na základe kontroly. V prípade poškodenia zásielky / príp. rozbitie /, je nutné zásielku neprevziať a túto reklamovať písomne u prepravcu / pošta, prepravná služba / a ihneď zaslať odosielateľovi. Ak zákazník prevzal tovar od prepravcu, prípadné reklamácie zavinené prepravou /zjavné poškodenie zásielky/ si uplatňuje priamo u prepravnej služby, ktorá prepravu zabezpečila.

 

Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu

vedenie firmy Bricol s.r.o.

 

 

vrátit na začiatok stránky

Nechajte si posielať informácie alebo sledujte facebook

Zanechajte nám e-mail a budete od nás dostávať newsletter sa horúcimi novinkami z našej firmy

Volajte +421 32 65 88 328

2112 typů lahví skladem

Select language: Česky Deutsch English Slovensky