Oslávili sme 33. výročie založenia firmy Bricol

Na Ranch 13 v Nemšovej sme pozvali vybraných zákazníkov a dodávateľov. Za ten čas, čo existuje firma Bricol sme samozrejme prišli do kontaktu s množstvom obchodných partnerov, ale z pochopiteľných dôvodov sme nemohli pozvať všetkých. Preto sme urobili kompromis a dohodli sa na nejakom prijateľnom množstve ľudí.

Začali sme v piatok večer opekačkou, ktorá sa viedla v pokojnej atmosfére. Hrala country hudba, ľudia sa rozprávali, kto chcel vozil sa na koňoch.

Ďalší deň, v sobotu, bol určený pre rodiny s deťmi. Naši zamestnanci vytvorili stanovištia na ktorých mohli deti s rodičmi, alebo starými rodičmi súťažiť. Napríklad bagrovanie bolo niečo, čo fascinovali všetky deti, ale aj mnohí dospelí si tu mohli splniť svoj detský sen.

Podobné to bolo s divokou jazdou na štvorkolkách. Návštevníci sa mohli vyblázniť v jazdeckej aréne, kde závodili medzi prekážkami.

 

Okrem toho mohli ryžovať zlato, hľadať poklad, alebo skúšali niekoľko rančových disciplín ako kydanie hnoja v stajni, lasovanie na umelú kravu, či hádzanie sekier.

Bolo toho naozaj veľa.

Večer sme mali pripravených niekoľko koncertov. Začali sme detským, kde spisovateľ Braňo Jobus rozprával a spieval o svojich knihách.

Neskôr Vrbovskí víťazi zaspievali koncert pre dospelých.

Potom majitelia firmy pozvali všetkých zamestnancov na pódium. Zaspomínali sme si na časy zakladania firmy, na to, ako sa spoločnosť časom vyvíjala, menila a kde sa nachádza dnes.

Večer prišiel ešte jedinečný Allan Mikušek. Potom sme sa všetci presunuli do kantíny, kde hrala do tanca skupina Text band až do neskorých ranných hodín. 

 

V nedeľu, kto chcel mohol ísť na bicykloch na výlet.

Veľa zákazníkov nám ďakovalo za príjemný zážitok, čo nás nesmierne potešilo. Naši zamestnanci mali síce trochu náročný víkend, ale nakoniec sme si povedali, že to stálo za to.

Zatiaľ nie sme rozhodnutí, či budeme podobnú akciu organizovať aj budúci rok. Ešte uvidíme a ak sa rozhodneme, že áno, budeme znovu rozposielať pozvánky.