Správne zatiahnutie hliníkových uzáverov

Jednoduchý návod ako správne zatiahnuť hliníkové uzávery.

Správne zatváranie hliníkových uzáverov


Pri zatváraní hliníkových uzáverov na fľašiach vzniká často problém s tzv. pretáčaním. Ľudia sa snažia dotiahnuť uzáver čo najpevnejšie, ale pri použití príliš veľkej sily ho poškodia. Uzáver je potom nepoužiteľný. 
Preto sme zhrnuli základné zásady uzatvárania hliníkových uzáverov:  


Dvoma prstami zatiahnuť a potom dotiahnuť o max. 90° resp. štvrť otáčky. Tesnenie je dosť mäkké, aby sa pri tom zatiahnutí prispôsobilo povrchu ústia fľaše. Ak sa raz pretočí, uzáver už nie je možné použiť.
 Zavalcovanie poistky kliešťami sa musí prevádzať najprv správnym nasadením klieští a postupným zavalcovaním, aby nedošlo hneď na začiatku k deformácii poistky len na miestach styku s krúžkami klieští.